Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 zatrudnia pracowników pedagogicznych, administracji oraz obsługi. Wśród pracowników pedagogicznych znajdują się wysoko wykwalifikowani i posiadający odpowiednie predyspozycje zawodowe wychowawcy internatu, nauczyciele, psycholog, pedagog, nauczyciele terapii pedagogicznej, socjoterapeuci,  logopeda.  Systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnorodnych formach doskonalenia – studiach podyplomowych, kursach, warsztatach i itp.

 
Przydatne linki

Szukaj