Do wakacji zostało:

INFORMACJA DYREKTORA MOW NR 4 W WARSZAWIE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Szanowni Państwo,

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniana się koronawirusa COVID‑19, kierując się dobrem naszych podopiecznych podjęliśmy trudną decyzję o wstrzymaniu do odwołania wyjazdów wychowanków na przepustki oraz odwiedzin u wychowanków w placówce.

Licząc na Państwa zrozumienie zapewniamy, że zakaz będzie obowiązywał jedynie do momentu poprawy sytuacji epidemiologicznej. Jednocześnie informujemy, że nasz ośrodek znajduje się na liście placówek, których nie dotyczy zapis §2.1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzający ograniczenie funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze kraju w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 funkcjonuje normalnie, odbywają się zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze. Wprowadzono wewnętrzne procedury, które mają na celu minimalizowanie ryzyka zarażenia. Informacje o wszelkich zmianach bieżącej sytuacji będą umieszczane na stronie internetowej placówki. Zachęcamy również Państwa do kontaktu telefonicznego z Waszymi synami oraz pracownikami ośrodka.

Warszawa, 12 marca 2020 r.

Dyrektor MOW nr 4

Mariusz Sztyk

 

21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. To święto ma przypominać o różnorodności językowej świata i potrzebie jej ochrony jako ważnej części dziedzictwa kulturowego ludzkości.

Okazja, aby pomówić o polszczyźnie w tym kontekście, nadarzyła się bezpośrednio po feriach. 24 lutego pracowaliśmy metodą stacji zadaniowych i wykonywaliśmy polecenia na różnych poziomach. Słuchaliśmy również wykładu „Błyskawiczne dzieje polszczyzny”, na podstawie którego omówiliśmy zjawisko zapożyczeń językowych oraz stworzyliśmy ranking wyrazów, które chcielibyśmy ocalić od zapomnienia. Było różnorodnie i ciekawie, a dobra praca zespołowa sprawiła, że najtrudniejsze łamańce językowe musiały uznać naszą wyższość!

 

 

8 lutego odbyło się u nas ważne wydarzenie ̶ Dzień Otwarty dla Rodziców i Opiekunów Prawnych naszych chłopców. Była to świetna okazja do: spotkania, poznania, przekazania rodzicom wiedzy oraz umiejętności związanych z towarzyszeniem i wspieraniem nastolatka na trudnej, czasem wyboistej drodze dorastania.

Temat tegorocznych warsztatów edukacyjno-profilaktycznych to Współpraca z MOW kluczem do skutecznej profilaktyki, który wpisuje się w przyjęty w tym roku w placówce obszar profilaktyczno-wychowawczy dotyczący systemowej współpracy w triadzie: uczeń ̶ rodzic ̶ nauczyciel.
O konsekwencjach w wychowaniu, skutecznym nagradzaniu, efektywnej komunikacji interpersonalnej, konstruktywnym stawianiu granic z zapałem i entuzjazmem charakterystycznym dla nauczyciela pracującego na co dzień z trudną młodzieżą rozmawiał z uczestnikami pan Bartłomiej Widawski
̶ absolwent Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, pedagog/ wychowawca w MOS „Kąt”, przedstawiciel Laboratorium Zmiany, wspierający edukację poprzez prowadzenie szkoleń dla kadry pedagogicznej, rodziców, zajęć dla dzieci i młodzieży.

Grupa rodziców aktywnie uczestniczyła w warsztatach, włączając się do dyskusji, proponowanych ćwiczeń, zadając pytania, a w przerwie kawowej oglądając wystawę prac plastycznych naszych chłopców powstałą pod kierunkiem pani Justyny Bajerczak.

Zamykając część edukacyjną dla Gości, grupa specjalistów z naszego ośrodka przekazała rodzicom ważne dla dalszej współpracy informacje, wskazówki, potrzeby, oczekiwania.
Ważną częścią Dnia Otwartego, po nietypowej szkolnej wywiadówce, czyli spotkaniu
z wychowawcami klas i grup, był występ aktorów-wychowanków z Teatru Moralnego Niepokoju. W tegorocznym przedstawieniu Rozmowa z matką wystąpili: Paweł, Marko, Mikołaj i Bartosz. Dużo emocji i wzruszenie to doskonała puenta tego wyjątkowego wydarzenia.

Po intensywnym dniu przyszła pora na ćwiczenie nabytych przez rodziców umiejętności
w warunkach naturalnych i część chłopców pod opieką swoich bliskich wyjechała na zasłużone ferie.

To był dobrze wykorzystany czas.


 

 

12 stycznia po raz kolejny trzech naszych wychowanków kwestowało na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zbiórkę prowadziliśmy na ulicach Mokotowa. Zapału nie studziła niska temperatura, a ofiarność ludzkich serc dodawała motywacji i zadowolenia. W sumie uzbieraliśmy 2591,49 zł.

Marcin Sobociński


 

 
Więcej artykułów…