Do wakacji zostało:

W tym trudnym czasie, jaki przeżywamy z powodu pandemii Covid-19, tegoroczna Wielkanoc była wyjątkowa. Wszystko co zbędne wyrzuciliśmy za bramy ośrodka, zażegnując konflikty i niepotrzebne emocje. Skupiliśmy się na tym co najważniejsze: bezpieczeństwie, bliskości i poczuciu wspólnoty.

W tym roku przygotowania do tradycyjnego śniadania wielkanocnego rozpoczęły się na dobre kilka dni wcześniej. Dyrektor naszej placówki zorganizował konkurs świąteczny „O złote jajo”. Wszystkie grupy przyjęły zaproszenie do rywalizacji, wychodząc z założenia, że smaczne posiłki będą odpowiednią oprawą do świętowania zwycięstwa życia na śmiercią.

Jury konkursowe oceniało w dwóch kategoriach: desery i pozostałe potrawy. Każda grupa miała przygotować po jednym daniu z kategorii, ale naszym chłopcom tak się spodobał konkurs, że zaprezentowali dodatkowe „atrakcje kulinarne”.

Walory smakowe, estetyka i sposób podania to najważniejsze kryteria oceniania. Wychowankowie samodzielnie wykonali: żurek z jajkiem, sałatkę tęczową, pasztet, kilka rodzajów jajek faszerowanych, tradycyjny mazurek, babkę wielkanocną w kilku odsłonach oraz sernik.

Jury długo obradowało, komu przyznać główną nagrodę. Ostatecznie uznano, że pierwsze miejsce ex aequo zajmą wszystkie grupy. Na koniec Dyrektor podziękował wychowankom za zaangażowanie i wręczył nagrody.

Nasze tegoroczne śniadanie wielkanocne było prawdziwą „ucztą dla podniebienia” w atmosferze wzajemnej bliskości.

 

 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

pomimo podejmowanych przez dyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych działań w celu wprowadzenia w szkołach funkcjonujących w tych placówkach nauczania zdalnego, co dałoby możliwość urlopowania za zgodą sądów części wychowanków do domów rodzinnych na czas trwania epidemii, władze do dnia dzisiejszego nie podjęły takich decyzji. Urlopowanie tylko na okres świąteczny stwarza w naszej ocenie zbyt duże zagrożenie dla zdrowia i życia wychowanków oraz pracowników. Zachodzi bowiem obawa, że część z naszych podopiecznych nie będzie przestrzegała obowiązujących procedur dotyczących minimalizowania kontaktów z innymi osobami, co może doprowadzić do zarażenia wirusem i zainfekowania innych po powrocie do ośrodka. W związku z tym z ubolewaniem informujemy, że Państwa syn/podopieczny spędzi przerwę wiosenną (tj. 9-14 kwietnia 2020 r.) w naszej placówce. Dla całej społeczności jest to sytuacja nowa i niełatwa ze względu na przypadające w tym okresie Święta Wielkiej Nocy.

W chwili obecnej oczekujemy na podjęcie przez rząd decyzji w kwestii dalszego przedłużenia zawieszenia zajęć w szkołach i placówkach na terenie kraju. W przypadku wprowadzenia takich uregulowań, będziemy występowali do sądów rodzinnych o rozważenie urlopowania na czas zawieszenia zajęć do domu rodzinnego dla wychowanków, których rodzice wyrażą na to zgodę i będą współpracować z ośrodkiem w zakresie realizacji nauczania zdalnego, ale również zobowiążą się do sprawowania odpowiedzialnego nadzoru nad synem/podopiecznym. Wychowawcy prowadzący w najbliższym czasie będą się z Państwem kontaktowali w celu ustalenia ewentualnych warunków takiego urlopowania.

Dzisiejsza sytuacja jest niewątpliwie trudna i stresująca dla chłopców, Państwa, ale również dla nas. Dlatego też ze swojej strony liczymy na Państwa zrozumienie oraz współpracę z ośrodkiem w zakresie wspierania naszych wspólnych podopiecznych, by pomóc im odnaleźć się w tych ciężkich chwilach, ale też ustrzec ich przed podjęciem ryzykownych decyzji. Zachęcamy do kontaktów telefonicznych z synem/podopiecznym w okresie świątecznym, podtrzymywanie pozytywnych nastrojów w czasie rozmów i dodawanie chłopcom otuchy.

Pragnę Państwa zapewnić, że dokładamy i będziemy dokładać wszelkich starań, aby chłopcy byli otoczeni opieką wychowawczą, pedagogiczną i psychologiczną na najwyższym poziomie i abyśmy wszyscy jak najlepiej przetrwali ten ciężki czas.

Nasze uroczyste tegoroczne śniadanie wielkanocne odbędzie się w niedzielę o godzinie 1000, ale już dziś w imieniu kadry ośrodka i wszystkich chłopców przesyłam Państwu najlepsze życzenia świąteczne.

Z poważaniem

Dyrektor Ośrodka Mariusz Sztyk

Warszawa, 8 kwietnia 2020 r.

 

INFORMACJA DYREKTORA MOW NR 4 W WARSZAWIE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Szanowni Państwo,

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniana się koronawirusa COVID‑19, kierując się dobrem naszych podopiecznych podjęliśmy trudną decyzję o wstrzymaniu do odwołania wyjazdów wychowanków na przepustki oraz odwiedzin u wychowanków w placówce.

Licząc na Państwa zrozumienie zapewniamy, że zakaz będzie obowiązywał jedynie do momentu poprawy sytuacji epidemiologicznej. Jednocześnie informujemy, że nasz ośrodek znajduje się na liście placówek, których nie dotyczy zapis §2.1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzający ograniczenie funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze kraju w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 funkcjonuje normalnie, odbywają się zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze. Wprowadzono wewnętrzne procedury, które mają na celu minimalizowanie ryzyka zarażenia. Informacje o wszelkich zmianach bieżącej sytuacji będą umieszczane na stronie internetowej placówki. Zachęcamy również Państwa do kontaktu telefonicznego z Waszymi synami oraz pracownikami ośrodka.

Warszawa, 12 marca 2020 r.

Dyrektor MOW nr 4

Mariusz Sztyk

 

21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. To święto ma przypominać o różnorodności językowej świata i potrzebie jej ochrony jako ważnej części dziedzictwa kulturowego ludzkości.

Okazja, aby pomówić o polszczyźnie w tym kontekście, nadarzyła się bezpośrednio po feriach. 24 lutego pracowaliśmy metodą stacji zadaniowych i wykonywaliśmy polecenia na różnych poziomach. Słuchaliśmy również wykładu „Błyskawiczne dzieje polszczyzny”, na podstawie którego omówiliśmy zjawisko zapożyczeń językowych oraz stworzyliśmy ranking wyrazów, które chcielibyśmy ocalić od zapomnienia. Było różnorodnie i ciekawie, a dobra praca zespołowa sprawiła, że najtrudniejsze łamańce językowe musiały uznać naszą wyższość!

 

 

8 lutego odbyło się u nas ważne wydarzenie ̶ Dzień Otwarty dla Rodziców i Opiekunów Prawnych naszych chłopców. Była to świetna okazja do: spotkania, poznania, przekazania rodzicom wiedzy oraz umiejętności związanych z towarzyszeniem i wspieraniem nastolatka na trudnej, czasem wyboistej drodze dorastania.

Temat tegorocznych warsztatów edukacyjno-profilaktycznych to Współpraca z MOW kluczem do skutecznej profilaktyki, który wpisuje się w przyjęty w tym roku w placówce obszar profilaktyczno-wychowawczy dotyczący systemowej współpracy w triadzie: uczeń ̶ rodzic ̶ nauczyciel.
O konsekwencjach w wychowaniu, skutecznym nagradzaniu, efektywnej komunikacji interpersonalnej, konstruktywnym stawianiu granic z zapałem i entuzjazmem charakterystycznym dla nauczyciela pracującego na co dzień z trudną młodzieżą rozmawiał z uczestnikami pan Bartłomiej Widawski
̶ absolwent Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, pedagog/ wychowawca w MOS „Kąt”, przedstawiciel Laboratorium Zmiany, wspierający edukację poprzez prowadzenie szkoleń dla kadry pedagogicznej, rodziców, zajęć dla dzieci i młodzieży.

Grupa rodziców aktywnie uczestniczyła w warsztatach, włączając się do dyskusji, proponowanych ćwiczeń, zadając pytania, a w przerwie kawowej oglądając wystawę prac plastycznych naszych chłopców powstałą pod kierunkiem pani Justyny Bajerczak.

Zamykając część edukacyjną dla Gości, grupa specjalistów z naszego ośrodka przekazała rodzicom ważne dla dalszej współpracy informacje, wskazówki, potrzeby, oczekiwania.
Ważną częścią Dnia Otwartego, po nietypowej szkolnej wywiadówce, czyli spotkaniu
z wychowawcami klas i grup, był występ aktorów-wychowanków z Teatru Moralnego Niepokoju. W tegorocznym przedstawieniu Rozmowa z matką wystąpili: Paweł, Marko, Mikołaj i Bartosz. Dużo emocji i wzruszenie to doskonała puenta tego wyjątkowego wydarzenia.

Po intensywnym dniu przyszła pora na ćwiczenie nabytych przez rodziców umiejętności
w warunkach naturalnych i część chłopców pod opieką swoich bliskich wyjechała na zasłużone ferie.

To był dobrze wykorzystany czas.


 
Więcej artykułów…