Do wakacji zostało:

5 października 2016 r. zwiedzaliśmy mający już 130 lat system zbiorników i filtrów nazywany Filtrami Warszawskimi. Został on zaprojektowany pod koniec XIX wieku przez angielskiego inżyniera Wiliama Lindleya na zamówienie ówczesnego prezydenta Warszawy Sokratesa Starynkiewicza. Filtry te działają po dzień dzisiejszy.

Proces technologiczny uzdatniania wody składa się z kilku etapów – napowietrzanie w zbiornikach wody surowej, koagulacja i flokulacja, sedymentacja, filtracja w filtrach pospiesznych, ozonowanie i sorpcja na węglu aktywnym, filtracja w filtrach powolnych. Jakość wody na każdym etapie uzdatniania jest monitorowana i badana przez laboratoria wodociągów. Woda czysta jest przechowywana w podziemnych zbiornikach i stąd wysyłana do naszych domów.

Trwają starania o wpisanie zespołu Stacji Filtrów na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a od 2012 r. Stacja Filtrów została wpisana na listę pomników historii. Obiekt utrzymany jest w doskonałym stanie, jego historia jest fascynująca, a pani przewodniczka zainteresowała nas tematem czystej wody.

Niestety pogoda była deszczowa i trochę popsuła nam wycieczkę.